یخچال ساید بای ساید بوش مدلKAG90A120

یخچال ساید بای ساید بوش مدلKAG90A120 یکی از مدل های شرکت معتبر بوش می باشد. که با ظرفیت522 لیتربرای خانواده های کم جمعیت ومتوسط گزینه خوبی است. این مدل یخچال باامکاناتی همچون سوپر فریز در قسمت فریزر آن کمک میکند تا مواد غذایی در زمان کمتری فریز شوند. سیستم جریان هوای چند گانه ویخساز وآب ریزدر دسترس مصرفکننده قرارگرفته است.